Blog tomaszewska.eu wykorzystuje pliki cookies. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Dane, które zbieram są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych oraz poprawnego korzystania z serwisu po zalogowaniu.

psychoterapia indywidualna

Agnieszka Tomaszewska - ZnanyLekarz.pl

Psychoterapia indywidualna

 

DLA KOGO PSYCHOTERAPIA Indywidualna?

Początek psychoterapii to spotkanie – Ciebie, czyli osoby potrzebującej pomocy, oraz mnie – psychoterapeuty, którego intencją jest pomoc. Pierwsze konsultacje służą poznaniu się i określeniu zakresu problemów, z którymi się borykasz, a następnie sprecyzowaniu Twoich oczekiwań, celów i stylu pracy adekwatnego do ich realizacji. Psychoterapia indywidualna służy uzyskaniu wsparcia i akceptacji, a przede wszystkim identyfikacji i wzmocnieniu zasobów do wprowadzenia zmian w Twoim życiu.


Psychoterapia indywidualna to skuteczna forma pomocy w następujących trudnościach:

 • depresja, wahania nastroju, relacje z osobami cierpiącymi na depresję
 • depresja ciążowa i poporodowa
 • trudności w radzeniu sobie z emocjami, huśtawka emocjonalna
 • trudności związane z menopauzą i andropauzą
 • stany lękowe
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (fobie, natręctwa)
 • nadmierny stres, drażliwość, poczucie bezsilności
 • problemy w relacjach (np. dotyczące stawiania granic, współuzależnienia, potrzeby bliskości, nieumiejętności komunikacji, sięgania po pomoc i wsparcie)
 • brak akceptacji własnej orientacji seksualnej, przygotowanie do comin out`u
 • kryzysy w związku, także par homoseksualnych
 • niskie poczucie własnej wartości, zaniżona samoocena, duży samokrytycyzm
 • doświadczenia życiowe (śmierć bliskiej osoby i przeżywanie żałoby, rozstanie i rozwód, syndrom „pustego gniazda”, utrata pracy, choroba)
 • zaburzenia psychosomatyczne (dolegliwości fizyczne bez wyraźnego podłoża chorobowego)
 • dożwiadczenie problemem alkoholowym (związek z uzależnionym, współuzależnienie, dorosłe dzieci alkoholików)
 • wypalenie zawodowe
 • mobbing i molestowanie

Czas trwania sesji terapeutycznej

Sesje psychoterapii indywidualnej odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut. Długość procesu terapii jest uzależniona od Twoich potrzeb i jest ustalana na początku naszych spotkań.


Zmiana w psychoterapii

Słucham Cię...
by poznać źródła i przyczyny Twoich ograniczeń oraz wyznaczyć cel, do którego dążysz oraz drogę do jego osiągnięcia.

 

Rozmawiamy...
aby lepiej identyfikować Twoją motywację, sposób przeżywania różnych sytuacji i przyczyny destrukcyjnych myśli i działań, ale przede wszystkim by odnaleźć i rozbudzić Twoje walory, atuty i mocne strony, które wykorzystasz w procesie zmiany.

 

Budujemy relację...
poprzez regularne spotkania, odczuwanie emocji, wymianę myśli i spostrzeżeń, wzajemne zaufanie i wspólne realizowanie ustalonych celów.

 

Zmieniasz się...
dzięki nowym zachowaniom, metodom, rozwiązaniom – celebrujesz sukcesy i cieszysz się z nich, ale przede wszystkim doświadczasz samodzielności w kierowaniu własnym życiem według własnych oczekiwań, celów i priorytetów.

Początek strony